HackTUES е първият и единствен по рода си хакатон в България, организиран от ученици за ученици. Събитието стартира през 2015г. като инициатива на ученици от Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ - София, като 5 издания по-късно, Hack TUES е вече едно от ключовите събития за училището. В хакатона могат да участват само ученици от ТУЕС в отбори с три до пет участници, които в рамките на два дни създават от нулата свой ИТ проект по зададена тема и след това го представят пред професионално жури от преподаватели и ИТ специалисти.

Хакатонът дава възможност на учениците да усъвършенстват уменията си по програмиране, работа в екип и презентация на готовия проект. Те се срещат с ментори от реалния ИТ бизнес, като понякога тези познанства прерастват в предложения за практика и стаж.

Всяка година Hack TUES се организира от координационен екип доброволци от 11-ти клас, който се грижи за цялостната организация на събитието под менторството на АЗТУЕС и ръководството на ТУЕС.

Поради наложеното извънредно положение в страната заради COVID-19 пандемията, тазгодишното издание на Hack TUES 6, първоначално планирано за 12-15 март, се отлага за 1-11 октомври.