Първо място
FAnton

Участници: Боян Иванов, Мирослав Мирчев, Ангел Пенчев, Богдан Миронов, Симеон Георгиев


Проект: DRUN - Автоматизирана система за доставка на пратки с дронове.

2
Второ място
789

Участници: Илиана Генова, Венелин Атанасов, Боряна Стефанова, Стефан Антонов, Иваело Кръстев


Проект: Пейо - преработено радио на около 60 години, така че да използва нови технологии

3
Трето място
Нишки

Участници: Анета Цветкова, Калин Дойчев, Костадин Костадинов, Евгени Димов


Проект: NotInfo - браузър разширение за Chrome, коeто следи дали съдържание, което човек чете не е пропаганда.