Повече информация за отборите може да намерите тук, а за уъркшопите и лекциите - тук.
HACK TUES 6 и COVID-19
 • Във връзка с продължаващата опасност от COVID-19, Hack TUES 6 ще се проведе в хибриден формат:
  • официалното откриване, финалът и церемонията по награждаване на хакатона ще се проведат на живо при спазване на всички необходими противоепидемични мерки;
  • работата по проектите и оценяването на четвърт- и полуфинали ще се организира изцяло онлайн.
 • До участие на живо ще бъдат допуснати единствено ученици във видимо добро здравословно състояние, които спазват въведените противоепидемични мерки.
 • Участници, които не спазват наложените предпазни мерки, могат да бъдат изгонени.
 • Участници в Hack TUES 6, които са под двуседмична карантина поради потвърден случай на COVID-19 или контакт със заразено лице са длъжни да участват в хакатона изцяло онлайн. Те ще могат да наблюдават церемониите по откриване и награждаване онлайн и ще имат възможност да представят проектите си онлайн пред журито на финала, ако са номинирани за него.
 • Всеки участник, който има притеснения да присъства на живо, ще може също да избере да участва изцяло онлайн, като отбележи тази опция, когато се регистрира в сайта на събитието;
 • До участие на живо ще бъдат допуснати следните участници:
  • Официално откриване:
   • участниците, които са се записали за лекцията, която ще се проведе след откриването - броят на местата е ограничен, като записването ще бъде преустановено след изчерпване на местата.
  • Подготвящи уъркшопи:
   • участниците, които са се регистрирали за съответния уъркшоп. Те ще се проведат след лекцията - броят на местата е ограничен, като записването ще бъде преустановено след изчерпване на местата.
  • Финал:
   • отборите, които са номинирани за участие във финала.
  • Церемония по награждаване:
   • отборите-финалисти и
   • отбори, номинирани за награда (важно е да отбележим, че отбори, които не са номинирани, също могат да получат специална награда от Hack TUES 6);
 • При влошаване на COVID-19 ситуацията, Hack TUES 6 ще се проведе изцяло в онлайн формат. За всички подобни промени, учениците, регистрирали се за участие ще бъдат уведомени своевременно.
Отговорност
 • Участниците са длъжни да се съобразяват с програмата за провеждане на хакатона (откриване, време за работа, представяне пред журито и др.) и да спазват всички инструкции на организаторите на събитието и доброволците, които помагат за организирането му.
 • Участниците са длъжни да спазват всички въведени противоепидемични мерки по време на провеждането на хакатона, както и да носят лични хигиенни материали (маска, антибактериален гел), ако присъстват на живо в първия и/или последния ден на хакатона.
 • Организаторите не носят отговорност за здравословното състояние на участниците. Всеки участник е отговорен за своето здраве и за това на участниците в близост до него в хакатона и е длъжен да информира незабавно организаторите при влошаване на здравословното си състояние или позитивен резултат от тест за COVID-19, направен до 14 дена преди събитието. В този случай участникът следва да продължи участието си в събитието изцяло онлайн.
 • Участниците, които присъстват на живо в първия и/или последния ден на хакатона са длъжни да спазват Правилника за вътрешния ред на София Тех Парк.
 • Няма да бъдат допуснати участници във видимо нетрезво състояние.
 • Организаторите на събитието не носят отговорност за щети, нанесени от участниците, върху базата на София Тех Парк и техниката на ТУЕС и София Тех Парк по време на хакатона.
 • При нанесени материални щети, участниците са длъжни да ги възстановят.
 • Не се допускат външни лица по време на хакатона.
Регистрация
 • В Hack TUES 6 могат да участват ученици от 9. до 12. клас в ТУЕС. По изключение се допуска участие и на завършилите от випуск 2020, които не успяха да се включат в хакатона през пролетта поради отлагането му заради извънредното положение. Учениците от осми клас в ТУЕС няма да имат право да участват в това издание на хакатона, но ще могат да се включат в предстоящия през март 2021 Hack TUES 7.
 • Регистрацията за събитието става чрез системата в сайта и няма максимален лимит на отборите, които могат да се регистрират.
 • Регистрацията за лекциите и уъркшопите на събитието става през профила на всеки участник и е възможна до изчерпване на местата.
 • Участниците могат да участват в отбори от 3 до 5 човека и имат правото сами да съставят отборите си.
 • Организаторите не гарантират, че индивидуални участници ще могат да си намерят отбор. Ако до27.09 не са си намерили отбор, няма да могат да участват на хакатона независимо дали са се регистрирали като индивидуален участник, или не.
 • Всеки индивидуален участник може да участва само в един отбор.
 • До участие в хакатона няма да бъдат допуснати ученици без предадена декларация за участие.
Проекти
 • Проектите трябва да са авторски и да се придържат към главната тема на събитието. Темите и подтемите ще бъдат обявени 4 дни преди началото на хакатона.
 • Проектите са интелектуална собственост на участниците, но е задължително всеки отбор да съхранява кода на проекта си в Github в публично хранилище (линк към което са предали при създаване на отбор) по време на събитието.
 • Версии на кода трябва да се качват на публично хранилище по време на хакатона, като последната версия трябва да е качена до 23:59:59 на 04.10.20 г.
 • Embedded проектите е препоръчително да качат принципна електрическа схема в хранилището си. Няма изисквания за схемата - може да бъде реализирана дигитално (например - на KiCad) или на лист хартия.
 • Задължително е всеки отбор да има презентация под някаква форма (PowerPoint, видео или др.), която да се води по предварително зададен темплейт, който включва всички изисквания за презентацията.
 • Всички отбори ще имат възможността да изготвят презентациите си в периода 05.-09.10.20 г.
 • За Software проектите е препоръчително да се сложи структура на проекта в темплейта (Препоръчително е графика или блок схема).
 • След изтичане на времето за работа, embedded проектите не бива да бъдат променяни по какъвто и да е начин (нито хардуерно, нито софтуерно), освен ако не се е счупила дадена хардуерна част непосредствено преди представянето. В такъв случай капитанът на отбора е длъжен да уведоми някого от организаторите преди отборът да променя каквото и да е по конструкцията/механиката/частите на проекта.
Техника и технологии
 • Лаптопи, софтуер, хардуер и други активи, необходими за проекта, се осигуряват от участниците.
 • Технологиите, езиците за програмиране и инструментите за разработка са по избор на участниците.
 • Позволено е използването на всякакви езици за програмиране, технологии и инструменти за разработка, всякакви платформи с отворен лиценз, както и всякакви инструменти за графичен дизайн, анимация, видео обработка и хардуерна разработка и всякакви хардуерни устройства: телефони, таблети, микроконтролери, компоненти и други.
Оценяване от менторите
 • Всеки отбор ще получи оценка от специален ментор, който отговаря за този отбор.
 • Оценката се поставя на базата на следния критерии:
  • техническа трудност - Труден за постигане ли е даденият проект в рамките на хакатона? Използват ли се неща за напреднали програмисти или е по-скоро проект за начинаещи?
  • работа в екип - Разпределят ли се равномерно задачите в отбора? Сработват ли се участниците помежду си?
  • качествен код/хардуер
  • реализация - Каква част от проекта е завършена и работи? Ако отборът не е довършил проекта, то каква част е направена?
 • Оценката на менторите ще се използва за разпределяне на отборите в четвъртфиналите и полуфиналите на хакатона и избор на “Финалист на менторите”.
Оценяване от участниците
 • Тази година всеки участник в хакатона ще има правото да гласува веднъж за любимия си отбор. Гласуването ще се извършва от профила на участника в сайта на Hack TUES и ще е отворено по време на четвърт- и полуфиналите. Отборът с най-много гласове отива на финалите като “Финалист на публиката”, независимо от мястото си в класацията на полуфиналите.
Оценяване от журито
 • Ако проектът не е по темата, няма да бъде допуснат до финали и в класацията ще се отбележи, че не е бил по темата.
 • Идея - какво е искал да направи отборът: (0 - 2 т.):
  • Доколко проектът е по темата?
  • Оригинална ли е идеята - има ли много подобни идеи или не?
  • Доколко е приложима идеята - може ли да се използва в действителност?
 • Функционалност - какво е успял да реализира отборът (0 - 3 т.):
  • Обхват - какви функционалности има проектът?
  • Доколко реализираните функционалности позволяват, проектът да се използва по предназначение?
 • Реализация - колко добре е реализиран проектът (0 - 10 т.):
  • Каква част от проекта е завършена?
  • Качествена разработка - добре ли е разработен проектът (качествен код и добър хардуер)?
  • Организация (структура) на проекта - виждат ли се ясно отделните елементи в проекта и връзките между тях?
  • Удобен ли е да се адаптира и надгражда проектът - могат ли лесно да се правят промени и да се добавят нови елементи?
  • До колко е удобен за употреба (user experience)?
  • Работа в екип - разпределени ли са задачите според индивидуалните възможности на всеки от екипа?
 • Презентация - колко добре е представен проектът пред журито (0 - 5 т.):
  • Засегнати ли са въпросите от темплейта - учениците ще получат темплейт, в който е показано какво е задължително да включат в презентацията си.
  • Презентиране:
   • Екипът подготвен ли е за презентиране?
   • Отговаря ли на въпросите на журито или се опитва да ги избегне?
Провеждане на четвъртфинали, полуфинали и финали
 • Четвъртфинали ще се проведат само при наличието на по-голяма бройка отбори.
 • Четвъртфиналите и полуфиналите ще се проведат в онлайн формат.
 • Всеки отбор ще представи своя проект пред жури, съставено от преподаватели в ТУЕС, ТУЕС алумни, представители на компаниите-спонсори и специалисти в IT бранша.
 • Отборите ще бъдат разделени на базата на менторските оценки. Всеки отбор ще получи предварително допълнително информация за това, кога и къде ще презентира и с колко време ще разполага.
 • Финалът ще се проведе на живо спазвайки всички противоепидемични мерки.
 • До финал ще достигнат 8 отбора:
  • 6 най-добри отбора от полуфиналите.
  • 1 “Финалист на менторите” - отборът с най-висока менторска оценка от класираните на 3-то място във всеки полуфинал
  • 1 “Финалист на публиката” - отборът получил най-много гласове на публиката, който не е вече сред избраните от журито и менторите финалисти.
 • Ако някой отбор не е в състояние да представи проекта си на живо, той ще може да го представи онлайн.
 • Най-добрите 3 проекта от финалите ще бъдат наградени съответно с 1-во, 2-ро и 3-то място.
 • На финала времето за задаване на въпроси на журито ще бъде увеличено колкото е нужно.
 • Ще бъде показана класация на отборите:
  • обща класация за финалистите
  • отделни класации за всеки един полуфинал.
Дисквалификация
 • Ако журито сметне, че даден проект не е авторски, съответният отбор може да бъде дисквалифициран.
 • Организаторите на събитието може да дисквалифицират участник, ако поведението на участника е непристойно или пречи на провеждането на хакатона.
 • Организаторите си запазват правото да дисквалифицират отбор ако проектът им не е подходящ за събитието, има неморално съдържание или зловредна цел.
 • Отбор, който не изпълнява инструкциите на организаторите и не спазва противоепидемичните мерки, може да бъде дисквалифициран.
Тормоз
 • Не се толерира тормоз над екипа на Hack TUES 6, доброволците или участниците в събитието, под каквато и да е форма.
 • Ако сте подложен на тормоз, забележите, че някой друг е подложен на тормоз, или имате някакви други проблеми, моля свържете се с член от екипа на хакатона незабавно.
Регламентът на Hack TUES 6 подлежи на промяна покрай динамичната ситуация във връзка с COVID-19. Участниците в хакатона ще бъдат уведомени своевременно по имейл при такава.