Smart City


Smart Energy

        Както жилищните, така и търговските сгради в smart градовете са по-ефективни, когато използват по-малко енергия, за която се събират и анализират данни. Акцентът на темата е енергията и начините, по които употребата ѝ от хората може да бъде оптимизирана. Бъдете креативни, пестете енергия от всяко нещо, за което се сетите!

Smart Transportation

        Начините за по-ефективно придвижване в града са нещо, с което ежедневно се сблъскваме. Целта тук е да се улесни градската мобилност, следенето на трафика, пътуването с автомобил, паркирането и всяко нещо, свързано с транспорта, дори това да е придвижването пеша или с велосипед.

Smart Communication

        Цели се всеки да получи достъп до информация, която би го накарала да се почувства като част от града и обществото. Темата подтиква към това на всеки човек да са му предоставени различни възможности за комуникация - от това да знае какви събития се случват около него в реално време, до това как да се включва в дискусии на важни теми с други граждани. Често се случва и хората да не оценяват мястото, на което живеят, защото не са запознати с предимствата му като град и неговите забележителности. Вие можете да промените това!

Smart Home

        В smart града всички домове използват IoT технологии. По този начин човек може ефективно да се възползва от много функционалности. Създайте подобни функционалности и осигурете повече комфорт и достъпност.

Smart City Game

        Да се разработи игра, в която играчът може да се потопи в Smart атмосферата, като например City building игра, която позволява да се развие Smart град, или RPG (role-playing game) тип игра, която те вкарва в един бъдещ Smart град.

Coronavirus

        Да се разработи софтуерно или хардуерно решение, което да помогне обществото в справянето с COVID-19. Да се разработи:

  • проект, който има за цел да подпомогне здравната система на държава в справянето с COVID-19 случаите;
  • проект, който има за цел да олекоти кризисното положение, което се очаква да настъпи заради икономическото застояване, причинено от COVID-19;
  • проект, който има за цел да подпомогне образователната система в кризисни ситуации;
  • проект, който има за цел да разнообрази ежедневието под карантина.